Бібліятэка філолага

А. І. Белая – «Формы аўтарскай прысутнасці пры мастацка-канцэптуальным увасабленні героя ў творах першай трэці ХХ стагоддзя»

Крыніца публікацыі: Белая, А. І. Беларуская проза першай трэці ХХ стагоддзя: станаўленне сістэмы персанажаў, тыпы і эвалюцыя...