Спадчына: відэафільм пра Янку Купалу і Якуба Коласа

Share

Спадчына: дакум. фільм / аўт.: Т. Бельская, Я. Мілкоўскі; тэкст чытае У. Навумовіч; Беларус. дзярж. ун-т, філал. ф-т. – Працягласць 26 хв.

Дакументальны фільм “Спадчына” прысвечаны Янку Купалу і Якубу Коласу – нацыянальным класікам, народным песнярам, вялікім падзвіжнікам, якія шмат зрабілі дзеля Беларусі, яе духоўна-культурнага адраджэння.

You may also like...