Алесь Бельскі – «Інтэлектуальна-філасофская паэзія Алеся Разанава»

Share

Крыніца публікацыі: Бельскі, А. І. Інтэлектуальна-філасофская паэзія Алеся Разанава: версэізацыя, прасторава-часавы кантынуум / А. І. Бельскі // Вестн. БарГУ. – Сер.: Педагогические науки. Психологические науки. Филологические науки. – 2015. – Вып. 3. – С. 84–90.

You may also like...