Л. К. Тарасюк – «Мастацкія кірункі і плыні ў беларускай паэзіі ХІХ — пачатку ХХ ст.»

Share

Тарасюк, Л. К. Мастацкія кірункі і плыні ў беларускай паэзіі ХІХ — пачатку ХХ ст.: вучэб. дапам. для студэнтаў філал. фак. / Л. К. Тарасюк. – Мінск: БДУ, 1999. – 72 с.

Гісторыя беларускай паэзіі ХІХ — пачатку ХХ ст. разглядаецца як гісторыя мастацкіх кірункаў і плыняў. Прасочваецца дынаміка літаратурнага працэсу ХІХ ст., дзе вылучаюцца перадрамантызм, сентыменталізм, рамантызм, а таксама натуралізм. Падкрэсліваецца мастацкая адметнасць паэзіі пачатку ХХ ст., даследуюцца з’явы неарамантызму, сімвалізму, імпрэсіянізму і неакласіцызму.

Электронны варыянт выдання падрыхтаваны да 70-годдзя з дня нараджэння Л. К. Тарасюк (1953–2006), кандыдата філалагічных навук, дацэнта.

You may also like...