В. Ф. Жылевіч – «Раман-прытча ў творчасці М. Турнье і У. Караткевіча: параўнальны аспект»

Share

Крыніца публікацыі: Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 750-годдзя са дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і 85-годдзя Уладзіміра Караткевіча: матэрыялы ХII Міжнар. навук. канф., Мінск, 22–24 кастр. 2015 г.: у 2 ч. / пад рэд. Г. М. Бутырчык. – Мінск: БДУ, 2016. – Ч. 1. – С. 106–112.

Электронны варыянт артыкула.

Вольга Фёдараўна Жылевіч (нар. у 1979 г.) – літаратуразнаўца, педагог, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, скончыла філалагічны факультэт БДУ (2002), магістратуру (2003), аспірантуру (2006) і дактарантуру пры ім (2023), з 2009 г. працуе ў Палескім дзяржаўным універсітэце, аўтар больш як 150 навуковых і навукова-метадычных прац.

You may also like...