І. М. Ключановіч – «Купала і Райніс: адзінства тэм і матываў»

Share

Крыніца публікацыі: Янка Купала і еўрапейскі літаратурны працэс: VI Міжнар. Купалаўскія чытанні – навук. канф., Мінск, 4–5 ліп. 2002 г.; уклад. А. Бурбоўская; рэдкал.: В. Рагойша (рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. кнігазбор, 2003. – С. 91–96.

Электронны варыянт артыкула падрыхтаваны да 85-годдзя з дня нараджэння І. М. Ключановіч (нар. у 1937 г.).

Інга Міхайлаўна Ключановіч – літаратуразнаўца, спецыяліст у галіне літаратур блізкага замежжа, педагог, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, у 1954–1957 гг. вучылася ў БДУ, а з 1971 г. працавала ў БДУ, аўтар шматлікіх артыкулаў па літаратурных узаемасувязях.

You may also like...