М. П. Кенька – «Праблема адэкватнасці ў купалаўскай перакладчыцкай канцэпцыі»

Share

Крыніца публікацыі: Янка Купала і еўрапейскі літаратурны працэс: VI Міжнар. Купалаўскія чытанні – навук. канф., Мінск, 4–5 ліп. 2002 г.; уклад. А. Бурбоўская; рэдкал.: В. Рагойша (рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. кнігазбор, 2003. – С. 223–231.

Электронны варыянт артыкула падрыхтаваны да 75-годдзя з дня нараджэння М. П. Кенькі (нар. у 1947 г.).

Міхаіл Паўлавіч Кенька – літаратуразнавец, крытык, перакладчык, педагог, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, з 1976 г. – навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы АН БССР, з 1983 г. – намеснік галоўнага рэдактара выдавецтва «Юнацтва», у 1988–2017 гг. выкладаў у БДУ, выдаў кнігі «Майстэрства Аркадзя Куляшова – перакладчыка» (1983), «Міхась Лынькоў: летапіс жыцця і творчасці» (1987), суаўтар вучэбных дапаможнікаў «Уводзіны ў літаратуразнаўства» (у 2 ч.; 2011, 2012), «Тэксталогія і яе дапаможныя навукі» (2015), аўтар шматлікіх літаратуразнаўчых артыкулаў.

You may also like...